Klauzula informacyjna

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.) prosimy o zapoznanie się z klauzula informacyjną.

 

Warto wiedzieć, że:

 

1) Administratorem danych osobowych pracowników jest Cmentarz dla zwierząt „ Ostatni spacer” Roman Grzybowski z siedzibą w Ostrówku 45, gmina Dobra.

2) Podanie danych osobowych przy pochówku jest niezbędne do prowadzenia ewidencji.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy ewidencji nagrobka- nie krócej niż 5 lat od momentu likwidacji nagrobka.

5) Państwo maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.