Skrócony regulamin Cmentarza dla Zwierząt "Ostatni spacer"

  1. Cmentarz dla Zwierzat ,, Ostatni Spacer“ jest obiektem prywatnym, właścicielem jest Roman  Grzybowski     
  2.  Obiekt jest ogrodzony i monitorowany 24 godziny na dobę.
  3. Za zniszczenia i szkody na terenie cmentarza powstałe w trakcie aktów wandalizmu, kradzieży czy działania sił przyrody właściciel cmentarza     nie ponosi odpowiedzialności.
  4. Na terenie obiektu zabrania się: samodzielnego pochówku zwierząt, przebywania po godzinach zamknięcia, niszczenia zieleni, wyrzucania   śmieci w miejscu do tego niewyznaczonym.
  5. Stawianie pomników, sadzenie drzew oraz krzewów należy uzgodnić wcześniej z właścicielem Cmentarza dla Zwierząt "Ostatni spacer".
  6. Na cmentarzu zabrania się umieszczania symboli religijnych.
  7. Dopuszczalne jest wprowadzenie zwierząt na teren obiektu pod warunkiem, że właściciel zwierzęcia zobliguje się do posprzątania powstałych  ewentualnych zanieczyszczeń.
  8. Cena pochówku ustalana jest indywidualnie po wcześniejszym kontakcie z właścicielem Cmentarza dla Zwierząt "Ostatni spacer".
  9. Opiekun zwierzęcia wraz z właścicielem cmentarza zawiera umowę na okres 2 lat z mozliwością jej przedłużania.
  10. Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem kontaktowym lub drogą elektroniczną.

Kontakt z wlascicielem tel 604 947 495

Ważna informacja

Wersja rozszerzona dostępna bezpośrednio na cmentarzu.